streeft naar open en brede beschikbaarheid van natuurdata

Geslaagde strategiedag NBNL

link za 29 maart 2014 nbnl

Op zaterdag 29 maart 2014 is in Soest de eerste strategiedag van NatuurBank Nederland succesvol verlopen. De aanwezigen discussieerden over de rol die NatuurBank Nederland de komende jaren moet gaan invullen. Vanuit diverse achtergronden, onder andere vrijwilligers, groene bureaus, IT-professionals, validatoren en soortenexperts werd enthousiast van gedachten gewisseld.

Al snel werd duidelijk dat de achterban vorig jaar opgerichte koepelorganisatie voorziet dat NatuurBank Nederland een actieve rol zal gaan spelen in het landschap van natuurgegevens in Nederland. De mogelijkheden van het platform Waarneming.nl en het op handen zijnde partnerschap met de Nationale Databank Flora en Fauna zijn een goede start, en moeten als springplank dienen voor het lanceren van NBNL als partij die initieert, verbindt en activeert.

Meer nieuws

NBNL en BIJ12 sluiten overeenkomst

NatuurBank Nederland heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met BIJ12 in het kader van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Op 22 april ondertekenden Marly Bloem, directeur a.i. BIJ12, Reinier Akkermans en Lenze Hofstee, respectievelijk voorzitter en secretaris NBNL de overeenkomst. De NDFF wordt vanaf 1 januari 2014 door BIJ12 …

link di 22 april 2014

NatuurBank Limburg is verhuisd

Bent u op zoek naar de site van NatuurBank Limburg? Die vindt u vanaf nu op http://www.natuurbank-limburg.nl.

link za 01 maart 2014 natuurbank limburg

NBNL officieel opgericht

Op 13 december 2013 is Stichting NatuurBank Nederland officieel opgericht. Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de organisaties die het initiatief hebben genomen voor de nieuwe koepel NBNL, te weten NatuurBank Limburg, Stichting Natuurinformatie (bekend van Waarneming.nl) en Stichting Staring Advies. NatuurBank Nederland gaat aan de slag met …

link vr 13 december 2013 nbnl