streeft naar open en brede beschikbaarheid van natuurdata

Over NBNL

Natuurbank Nederland wil bijdragen aan goede actuele kennis van de Nederlandse flora en fauna. We doen dat door waarnemers goed te bedienen, door hun waarnemingen zo goed mogelijk te beheren en door de mogelijkheden van het internet optimaal te benutten. Brede en open beschikbaarheid van natuurdata draagt bij aan kennis, inzicht en waardering ten aanzien van onze natuurlijke leefomgeving.

Hiertoe hebben Natuurbank Limburg, Stichting Staring Advies en Stichting Natuurinformatie, als partners in Natuurbank Nederland, hun dataverzamelingen gecombineerd binnen de databank en website 'Waarneming.nl'. Waarneming.nl is gratis en openbaar toegankelijk. Er werken veel vrijwilligers aan mee, onder meer voor de validatie. Voor zakelijk datagebruik werkt Natuurbank Nederland via de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) / het Natuurloket.

Contact

Wilt u meer weten over NatuurBank Nederland? Mail ons op info@natuurbank.nl.

De overige contactgegevens vindt u onderaan elke pagina op deze website.

Bestuur

  • Reinier Akkermans (voorzitter)
  • Henk van der Weijden (penningmeester)
  • Leontien Witjes (secretaris)
  • Lenze Hofstee
  • Hans Boxem
  • Martijn de Jong

Het bestuur is bereikbaar via: