streeft naar open en brede beschikbaarheid van natuurdata

NBNL en BIJ12 sluiten overeenkomst

link di 22 april 2014

NatuurBank Nederland heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met BIJ12 in het kader van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Op 22 april ondertekenden Marly Bloem, directeur a.i. BIJ12, Reinier Akkermans en Lenze Hofstee, respectievelijk voorzitter en secretaris NBNL de overeenkomst.

De NDFF wordt vanaf 1 januari 2014 door BIJ12 onderhouden en geëxploiteerd. In de databank zijn inclusief de NBNL-data meer dan 70 miljoen waarnemingen van planten en dieren in Nederland opgeslagen. De data in de NDFF worden door specialisten op vrijwillige basis gevalideerd.

Met de samenwerkingsovereenkomst stelt de Natuurbank Nederland de natuurdata in Waarneming.nl beschikbaar aan de NDFF en haar gebruikers; en zorgt zij voor de instandhouding en doorontwikkeling van het portaal Waarneming.nl, waardoor de toestroom van nieuwe waarnemingen gegarandeerd blijft. In Waarneming.nl zijn ruim 25 miljoen waarnemingen opgenomen van flora en fauna. Elke dag komen daar enkele tienduizenden bij, afkomstig van vrijwilligers en professionele waarnemers in het hele land. De overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar en stelt Waarneming.nl in staat om haar activiteiten voor te zetten.

Het complete persbericht kunt u lezen op de site van de NDFF.

Contactpersonen

Renée Bekker, manager NDFF Kwaliteitsborging & Ontwikkeling
T: 06-461 462 33 E: renee.bekker@natuurloket.nl
Martin Epe, manager NDFF Beheer & Exploitatie
T: 06-44 55 90 60 E: martin.epe@natuurloket.nl
Lenze Hofstee, secretaris NBNL
T: 06-533 422 33 E: lenze@carex.nl

Overig nieuws

Geslaagde strategiedag NBNL

Op zaterdag 29 maart 2014 is in Soest de eerste strategiedag van NatuurBank Nederland succesvol verlopen. De aanwezigen discussieerden over de rol die NatuurBank Nederland de komende jaren moet gaan invullen. Vanuit diverse achtergronden, onder andere vrijwilligers, groene bureaus, IT-professionals, validatoren en soortenexperts werd enthousiast van gedachten gewisseld. Al snel …

link za 29 maart 2014 nbnl

NatuurBank Limburg is verhuisd

Bent u op zoek naar de site van NatuurBank Limburg? Die vindt u vanaf nu op http://www.natuurbank-limburg.nl.

link za 01 maart 2014 natuurbank limburg

NBNL officieel opgericht

Op 13 december 2013 is Stichting NatuurBank Nederland officieel opgericht. Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de organisaties die het initiatief hebben genomen voor de nieuwe koepel NBNL, te weten NatuurBank Limburg, Stichting Natuurinformatie (bekend van Waarneming.nl) en Stichting Staring Advies. NatuurBank Nederland gaat aan de slag met …

link vr 13 december 2013 nbnl