Stichting NatuurBank Nederland (NBNL) heeft zichzelf per 1 maart 2022 opgeheven.

Alle activiteiten zijn overgedragen aan Stichting Observation International.